Tvisteløsning

Hjelseth Advokatfirma håndterer både klagesaker og tar prosedyreoppdrag for domstolen. Advokat Tore Jarl Hjelseth tilbyr høy kompetanse og lang erfaring innen sivilprosess og generell konflktløsing.

I tvistesaker legges det vekt på at kostnad og risiko ved søksmål må stå i et rimelig forhold til hva som kan oppnås i domstolen. Analyser med gjennomgang av ulike scenarier og utfall, står helt sentralt i vår rådgivning i tvistesaker.

Rull til toppen