Forretningsjuss og selskapsrett

Vi tilbyr bistand og rådgivning innen

  • forretnings- og foretaksjuss, som inkluderer veiledning og råd om korporative organer og foreninger, 
  • selskapsrett, selskapsetablering, omstruktureringer, emisjoner, nedsettelse av aksjekapital, fusjoner/fisjoner, og aksje- og selskapstransaksjoner (Corporate Law og M&A),
  • joint venture-avtaler/aksjonæravtaler og om andre eierrelaterte temaer,
  • styrearbeid og daglig ledelse, herunder om ansvar og organisatorisk rolle-forståelse (inkludert «Corporate Governance»), utarbeidelse av styreinstruks samt bistand ved generalforsamlinger,
  • selskapsvedtekter, aksjers omsettelighet, styresamtykke til erverv av aksjer, stemmerettsbegrensninger, utbytteregler og aksjeklasser,
  • innløsning og utløsning av aksjonærer, myndighetsmisbruk, minoritetsrettigheter, nærstående-problematikk og granskning
Rull til toppen