OM OSS

Hjelseth Advokatfirma ble etablert i 2017 av forretningsadvokat Tore Jarl Hjelseth, født i 1966. I dag består virksomheten av advokat Hjelseth og advokatfullmektig Rune Toalango Johannesen, født i 1976.

Firmaets advokattjenester er typisk relatert til kjøp og salg av virksomheter, selskapsfinansiering og kapitalendringer samt aksjonær- og kontraktsforhold. Videre bistår vi både arbeidsgivere og arbeidstakere i spørsmål innen arbeidslivet, inkludert konflikthåndtering. I tillegg har vi særlig ekspertise innen verdipapirrett, investorbeskyttelse og forbrukervern på finansmarkedet. Selskapsrett, arbeidsrett og verdipapirrett er derfor virksomhetens kjerneområder.

Våre klienter er private selskaper og personer som trenger juridisk hjelp knyttet til problemstillinger i nærings- og arbeidslivet.

Firmaet driver dessuten med rådgivning innen konfliktløsning og prosederer sivile saker for domstolene og andre tvisteløsningsorganer.

Hjelseth Advokatfirma står for en uredd og fri advokatkultur, hvor uavhengighet og integritet står helt sentralt. Vi skal invitere og bidra til konstruktiv dialog med motparter og deres advokater for å løse saker utenrettslig.

Profesjonsutøvelsen skal alltid holde en høy etisk standard.

Firmaet skal være respektert i domstolen og advokatene er medlemmer av Den Norske Advokatforening.

Tore Jarl Hjelseth

Advokat

Advokat Hjelseth har vært advokat i privat praksis siden 1996, blant annet i firmaene Schjødt, Selmer og Kvale. Han har dessuten vært advokat i Oslo Børs’ juridiske avdeling og arbeidet i domstolen.

Hjelseth har siden starten fulgt børs- og verdipapirretten i Norge tett og hatt utallige oppdrag innen Corporate Law og transaksjoner (M&A). Dette omfatter oppdrag knyttet til det juridiske rammeverket for verdipapirforetak («meglerhus») og andre finansielle aktører. Advokat Hjelseth har hatt flere oppdrag i tvistesaker både for meglerhus og for investorer.

Advokat Hjelseth har sterk interesse for eierskap, styrearbeid, arbeidsliv, korporative strukturer, organisasjon og ledelse, samt personlig utvikling.

Last ned Hjelseths digitale visittkort:

Utdannelse og erfaring

2017 –Egen advokatpraksis i Hjelseth Advokatfirma AS
2015 – 2017Partner i Advokatfirmaet SGB Storløkken AS
2010 – 2014Partner i Advokatfirmaet Kvale DA
2003 – 2010Partner i Advokatfirmaet Hjelseth, Kilstad & Borgen DA
2001 – 2003Senioradvokat i Advokatfirmet Selmer DA
1996 – 2001Senioradvokat i Schjødt AS/advokat på Oslo Børs
1994 – 1996:Dommerfullmektig ved tingrettene i hhv. Sandefjord og Kongsberg
1993 – 1994Advokatfullmektig
1987 – 1993Juridisk profesjonsstudium (cand.jur.) ved Universitetet i Oslo
SpråkEngelsk flytende og fransk på et godt nivå

Rune Toalango Johannesen

Advokatfullmektig

Johannesen tok mastergraden i rettsvitenskap i voksen alder og ble autorisert advokatfullmektig i 2023 under advokat Hjelseth som prinsipal. I tillegg til jussen har Johannesen tidligere utdannelse innen henholdsvis økonomi og ledelse (MBA) og teknologiledelse (MSc). Han har dessuten flere års erfaring som meddommer i Borgarting lagmannsrett.

Advokatfullmektig Johannesen har allsidig arbeidserfaring, inkludert ledelsesrådgivning i konsulentbransjen og fartstid som IT-direktør i et internasjonalt industrikonsern. Han har spisskompetanse innen endringsledelse og digitalisering.

Johannesen avla i 2022 en masteravhandling i rettsvitenskap om rettssikkerheten til eldre småsparere i møte med investeringssvik. Avhandlingen var delvis basert på forskerinnsyn hos Finanstilsynet. Han har en særlig interesse for investorbeskyttelse og forbrukervern på finansmarkedet.

Last ned Johannesens digitale visittkort:

Utdannelse og erfaring

2023 – Advokatfullmektig i Hjelseth Advokatfirma AS
2019 – 2022 Juridisk profesjonsstudium (master i rettsvitenskap) ved Universitetet i Oslo
2016 – 2023 Daglig leder i Digitalenter AS, eget rekrutterings- og rådgivningsselskap
2014 – 2016 Prosjektleder i Boston Consulting Group (BCG)
2010 – 2013 IT-direktør i Elopak-konsernet
2006 – 2010 Konsulent og seniorkonsulent i Gartner
2005 Master of Business Administration (MBA) ved INSEAD, Frankrike
2003 – 2004 Master of Science (MSc) in IT Management, University of Sunderland, England
Språk Engelsk flytende og tysk på et godt nivå
Rull til toppen