Ny podkast: «Advokat Hjelseth om business og arbeidsliv»

  • Hvorfor en advokat-podkast om business og arbeidsliv?
  • Hvorfor vil jeg lage dette? 

Forretningslivet og arbeidslivet er helt sentrale og utrolig spennende arenaer. Gjennom mine 25 år som forretningsadvokat har jeg sett hvilket enormt behov det er for kunnskapsformidling på disse feltene. Og jeg har sett hvor mye som kan komme ut av min dialog med selskaper, eiere, ledelse, ansatte og andre kommersielle klienter – ikke minst de som ikke har vært vant med å bruke eller diskutere med en erfaren advokat.  

Forretningsjus på et høyt faglig nivå er noe mange anser for å være utilgjengelig, uhyggelig dyrt og helst bare for selskaper og aktører med betydelige ressurser. For mange skal det mye til å kontakte en forretningsadvokat, særlig når behovet kanskje mest er å sparre om tanker, planer og risiko mv. Andre anser at advokater generelt (inkludert forretningsadvokater) helst bør unngås, fordi man tenker at det da sikkert blir «krig» og søksmål, om det ikke allerede er det – i stedet for løsninger. For andre igjen er det nok dessverre forbundet med en viss ærefrykt å kontakte et firma med forretningsadvokater. De føler seg kanskje litt fremmedgjort. Dette må advokat-standen, særlig i Oslo, ta sin del av skylden for. 

Jeg har sett dette gjennom en årrekke – siden jeg selv gjennom årene har arbeidet i noen av de store Oslo-advokatfirmaene, blant annet som partner og også i styret. 

Da jeg startet Hjelseth Advokatfirma AS i 2017, med bare meg, var min idé å tilby forretningsjuridisk bistand, arbeidsrett og tvisteløsning på aller øverste nivå – også til miljøer som ikke har hatt for vane å oppsøke slik kvalifisert bistand. Fra min side har det handlet om engasjement for å hjelpe, personlig stil og måten å kommunisere på. Det har handlet om å være personlig og tilby trygghet, og samtidig profesjonalitet. Det har handlet om et ønske om å bli kjent med klientene og deres egentlige behov. Mest av alt har det dreid seg om å få lov til å hjelpe og å bry meg – VIRKELIG BRY MEG! – der jeg vet jeg kan bidra. Dette har jeg lykkes med.

Men jeg vil enda mere: Jeg ønsker å nå ut til stadig flere om det jeg brenner for, med min lange erfaring vedrørende f.eks. forretningsutvikling, eierskap, aksjonær-problematikk, personalspørsmål, kommersielle relasjoner som har gått galt, konflikter i arbeidslivet samt i tvistesaker. Like mye er det mitt ønske å veilede for å unngå tvister og forødende rettssaker. Jeg ønsker derfor nå å gå aktivt ut for å nå frem til aktører og personer som ikke ellers har hatt så lett for å engasjere en erfaren forretningsadvokat, av grunner jeg har nevnt over. Jeg vil nå ut til foretak, miljøer og personer som kanskje ikke kjenner til noen med lang erfaring og høy kompetanse innen dette. Jeg vil veilede personer og miljøer som vil skape noe, kanskje realisere en drøm om å eie og drive egen virksomhet.  Jeg vil fortelle, forklare, formidle, klargjøre, hjelpe. 

I samarbeid med Creative Heads AS lanserer jeg nå podkasten

«Advokat Hjelseth om business og arbeidsliv»

Mine månedlige podkast-avsnitt vil bli tilgjengelige i midten av hver måned – nå første gang i slutten av september i år. Parallelt med podkast-episodene publiseres også et «tema-brev» (lignende dette) som i hovedsak vil gjelde temaet som tas opp i podkast-avsnittet. Episoden og temabrevet vil være tilgjengelig blant annet på vår hjemmeside. 

I den første podkasten vil ideen bak og konseptet bli nærmere forklart. Jeg vil dessuten komme inn på advokatbransjen, advokatmarkedet og priser – og dessuten litt om min egen historikk og reise.  Temaer som kommer i senere avsnitt vil også bli introdusert. Allerede nå nevnes: 

  • Om eierskap, inkludert viktigheten av eier-avtaler (særlig aksjonæravtaler)
  • Styrearbeid: Hvor svikter det oftest, og om styreansvaret
  • Vedtektene i AS’er (selskapets «grunnlov»), inkludert om tilpasninger via «skreddersøm»
  • Erstatningskrav etter forfeilet investeringsrådgivning
  • Særlige utfordringer i familieselskaper eller med nærstående eiere
  • Ansettelse på prøvetid: Utgangspunkter og vanlige misforståelser
  • Juridisk og praktisk håndtering av «fryktbasert ledelse» (virkemidler overfor ledere som lyver, splitter og manipulerer)
  • Arbeidsrettslig håndtering av ansatte som ødelegger arbeidsmiljøet
Rull til toppen