Avtalerett og kontrakter

Vi tilbyr bistand vedrørende avtaler og kontraktsrett (også innen entreprise og håndverkstjenester). Slik bistand omfatter

  • utforming av enkeltkontrakter eller mer komplekse avtaleverk,
  • gjennomgang, vurdering og kvalitetssikring av eksisterende avtaler, f eks ved fornyelse, endringer eller ved potensielle tvister,
  • avtaletolkning,
  • forslag til bruk av tilgjengelige standard-kontrakter,
  • forhandlinger og tvister med utgangspunkt i kontraktsspørsmål
Rull til toppen