Podkast

Psykologisk trygghet contra frykt-basert lederskap i arbeidslivet – skadepotensial og juridiske virkemidler

Vårt moderne arbeidsliv handler i stor grad om samhandling. Det er forsket mye på hva som får grupper til å fungere mest mulig produktivt over tid Et funn er at et arbeidsklima med såkalt «psykologisk trygghet» er enormt viktig – og kanskje den aller viktigste faktoren som «underliggende driver» for måloppnåelse, innovasjon og læring. Begrepet […]

Vedtektene i aksjeselskaper – selskapenes «grunnmur»

I Hjelseth Advokatfirmas temabrev-serie dreier denne gangen seg om betydningen av vedtektene i et aksjeselskap. Dette er også tema i mars-utgaven av podkasten «Advokat Hjelseth om business og arbeidsliv». Alle virksomheter som drives som aksjeselskaper har vedtekter. Svært mange selskaper har enkle og standardpregede vedtekter, som lever sitt bortgjemte liv i en perm, skuff eller […]

Ansettelse på prøvetid – Utgangspunkter, muligheter og råd

I Hjelseth Advokatfirmas temabrev-serie, handler dette om ansettelse på prøvetid. Det er mange feiloppfatninger og misforståelser omkring prøve-ansettelser. Her forklares de viktigste aspektene. Generelt bør arbeidsgivere benytte prøvetid i startfasen på ansettelser. Det er imidlertid viktig at man forstår hva dette innebærer. Både hvilke muligheter det gir med en slik prøvetid og hvilke begrensninger som […]

Styremedlemmers plikter og risiko for personlig erstatningsansvar

I Hjelseth Advokatfirmas temabrev-serie, handler dette om styrearbeid, styremedlemmenes plikter og deres personlige ansvar. Temabrevet er knyttet til min podkast «Advokat Hjelseth om business og arbeidsliv» og er publisert i januar 2022. Det er styreverv i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper som her er tema, heretter bare kalt «aksjeselskap». Denne selskapsformen dominerer innen privat næringsvirksomhet av flere […]

Når kan en investor som har tapt penger kreve erstatning fra rådgiveren som ga anbefalingene?

I Hjelseth Advokatfirmas temabrev-serie omhandler dette investeringsrådgiveres ansvar for å erstatte tap som kunder og investorer er påført ved å følge rådgiverens anbefalinger. Dette er knyttet til desember-utgaven av min podkast «Advokat Hjelseth om business og arbeidsliv». Iblant har en investeringsrådgiver i realiteten vært en «selger» som har snakket uerfarne mennesker inn i investeringer de […]

Håndtering av ansatte som belaster eller ødelegger arbeidsmiljøet

I Hjelseth Advokatfirmas temabrev-serie, handler dette om arbeidsgivers håndtering av ansatte som belaster arbeidsmiljøet. Dette er november-utgaven av min podkast «Advokat Hjelseth om business og arbeidsliv». Ansvaret for å sikre et trygt arbeidsmiljø står helt sentralt i det regelverket som regulerer arbeidslivet. Å sikre dette er arbeidsmiljølovens fremste formål. Dette sies aller først i loven!  […]

Eierskap og aksjonæravtaler i aksjeselskaper

I Hjelseth Advokatfirmas temabrev-serie omhandles her eierskap og aksjonæravtaler norske AS’er, som også er neste tema i min podkast «Advokat Hjelseth om business og arbeidsliv». Forholdet mellom aksjeeierne i et AS er helt sentralt i aksjeloven. Men litt forenklet kan man si at aksjeloven om dette bare tilbyr en rigid «pakkeløsning» som gjelder dersom aksjeeierne […]

Ny podkast: «Advokat Hjelseth om business og arbeidsliv»

Hvorfor en advokat-podkast om business og arbeidsliv? Hvorfor vil jeg lage dette?  Forretningslivet og arbeidslivet er helt sentrale og utrolig spennende arenaer. Gjennom mine 25 år som forretningsadvokat har jeg sett hvilket enormt behov det er for kunnskapsformidling på disse feltene. Og jeg har sett hvor mye som kan komme ut av min dialog med […]

Rull til toppen