Verdipapirrett og transaksjoner

Vi tilbyr bistand innen børs- og verdipapirrett (herunder compliance), inkludert 

  • krav til børsnotering, søknadsprosessen for notering, løpende forpliktelser samt om kravene for strykning fra notering,
  • handelsregler for noterte finansielle instrumenter, herunder om innside-regelverket, 
  • utstederselskapenes informasjonsplikt til markedet,
  • flagge- og tilbudspliktreglene,
  • juridisk rammeverk for verdipapirforetak og øvrige aktører i finanssektoren, inkludert om prosessen med å søke konsesjon,
  • ansvar og plikter ved ytelse av investeringstjenester, inkludert om investorbeskyttelse,
  • klage og søksmål i tvistesaker om handel mv. i aksjer og investeringer i finansielle instrumenter
Rull til toppen