Author : Tore Hjelseth

Psykologisk trygghet contra frykt-basert lederskap i arbeidslivet – skadepotensial og juridiske virkemidler

Vårt moderne arbeidsliv handler i stor grad om samhandling. Det er forsket mye på hva som får grupper til å fungere mest mulig produktivt over tid Et funn er at et arbeidsklima med såkalt «psykologisk trygghet» er enormt viktig – og kanskje den aller viktigste faktoren som «underliggende driver» for måloppnåelse, innovasjon og læring. Begrepet […]

Vedtektene i aksjeselskaper – selskapenes «grunnmur»

I Hjelseth Advokatfirmas temabrev-serie dreier denne gangen seg om betydningen av vedtektene i et aksjeselskap. Dette er også tema i mars-utgaven av podkasten «Advokat Hjelseth om business og arbeidsliv». Alle virksomheter som drives som aksjeselskaper har vedtekter. Svært mange selskaper har enkle og standardpregede vedtekter, som lever sitt bortgjemte liv i en perm, skuff eller […]

Ansettelse på prøvetid – Utgangspunkter, muligheter og råd

I Hjelseth Advokatfirmas temabrev-serie, handler dette om ansettelse på prøvetid. Det er mange feiloppfatninger og misforståelser omkring prøve-ansettelser. Her forklares de viktigste aspektene. Generelt bør arbeidsgivere benytte prøvetid i startfasen på ansettelser. Det er imidlertid viktig at man forstår hva dette innebærer. Både hvilke muligheter det gir med en slik prøvetid og hvilke begrensninger som […]

Styremedlemmers plikter og risiko for personlig erstatningsansvar

I Hjelseth Advokatfirmas temabrev-serie, handler dette om styrearbeid, styremedlemmenes plikter og deres personlige ansvar. Temabrevet er knyttet til min podkast «Advokat Hjelseth om business og arbeidsliv» og er publisert i januar 2022. Det er styreverv i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper som her er tema, heretter bare kalt «aksjeselskap». Denne selskapsformen dominerer innen privat næringsvirksomhet av flere […]

Når kan en investor som har tapt penger kreve erstatning fra rådgiveren som ga anbefalingene?

I Hjelseth Advokatfirmas temabrev-serie omhandler dette investeringsrådgiveres ansvar for å erstatte tap som kunder og investorer er påført ved å følge rådgiverens anbefalinger. Dette er knyttet til desember-utgaven av min podkast «Advokat Hjelseth om business og arbeidsliv». Iblant har en investeringsrådgiver i realiteten vært en «selger» som har snakket uerfarne mennesker inn i investeringer de […]

Håndtering av ansatte som belaster eller ødelegger arbeidsmiljøet

I Hjelseth Advokatfirmas temabrev-serie, handler dette om arbeidsgivers håndtering av ansatte som belaster arbeidsmiljøet. Dette er november-utgaven av min podkast «Advokat Hjelseth om business og arbeidsliv». Ansvaret for å sikre et trygt arbeidsmiljø står helt sentralt i det regelverket som regulerer arbeidslivet. Å sikre dette er arbeidsmiljølovens fremste formål. Dette sies aller først i loven!  […]

Eierskap og aksjonæravtaler i aksjeselskaper

I Hjelseth Advokatfirmas temabrev-serie omhandles her eierskap og aksjonæravtaler norske AS’er, som også er neste tema i min podkast «Advokat Hjelseth om business og arbeidsliv». Forholdet mellom aksjeeierne i et AS er helt sentralt i aksjeloven. Men litt forenklet kan man si at aksjeloven om dette bare tilbyr en rigid «pakkeløsning» som gjelder dersom aksjeeierne […]

Rull til toppen