Arbeidsliv

Vi tilbyr arbeidsrettslig bistand 

  • i saker om nedbemanning, oppsigelse og avskjed,
  • ved virksomhetsoverdragelser,
  • ved konflikter og samarbeidsproblemer på arbeidsplassen,
  • i varslingssaker samt knyttet til håndtering av ansatte (inkludert ledere) som ikke kan samarbeide eller som viser uønsket adferd,
  • ved arbeidsmiljø-undersøkelser (hvor vi trekker inn profesjonell ikke-juridisk kompetanse innen organisasjon og ledelse)
Rull til toppen