Aksjonærtvister og erstatningskrav innen finans

Finans

Aksjonærer opplever ofte manglende innsyn, informasjon og innflytelse i selskapet man er medeier i. Eier-konflikter, illojalitet og særfordeler for enkelte eiergrupper eller personer i styre og ledelsen er et stort problem. Er aksjeposten også vanskelig å selge, opplever man seg innelåst. Vi bistår aksjonærer og selskaper i slike situasjoner.

Hjelseth Advokatfirma tar også oppdrag for klienter som mistenker at de har blitt utsatt for investorbedrageri og lignende adferd fra meglerfirmaer, finansrådgivere, selgere av aksjer eller andre aktører. Vi har ført profilerte saker for domstolen på vegne av private investorer, med godt resultat.

Rull til toppen