Month: mai 2022

Psykologisk trygghet contra frykt-basert lederskap i arbeidslivet – skadepotensial og juridiske virkemidler

Vårt moderne arbeidsliv handler i stor grad om samhandling. Det er forsket mye på hva som får grupper til å fungere mest mulig produktivt over tid Et funn er at et arbeidsklima med såkalt «psykologisk trygghet» er enormt viktig – og kanskje den aller viktigste faktoren som «underliggende driver» for måloppnåelse, innovasjon og læring. Begrepet […]

Rull til toppen