Month: januar 2022

Styremedlemmers plikter og risiko for personlig erstatningsansvar

I Hjelseth Advokatfirmas temabrev-serie, handler dette om styrearbeid, styremedlemmenes plikter og deres personlige ansvar. Temabrevet er knyttet til min podkast «Advokat Hjelseth om business og arbeidsliv» og er publisert i januar 2022. Det er styreverv i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper som her er tema, heretter bare kalt «aksjeselskap». Denne selskapsformen dominerer innen privat næringsvirksomhet av flere […]

Rull til toppen