Trygghet, engasjement og solid kompetanse
– når du eller din virksomhet trenger å bli sett!

Hjelseth advokatfirma

Hjelseth Advokatfirma bistår virksomheter og personer med juridiske problemstillinger i nærings- og arbeidslivet. Firmaet ble etablert i 2017 av forretningsadvokat Tore Jarl Hjelseth, født i 1966. I dag består virksomheten av Hjelseth og advokatfullmektig Rune Toalango Johannesen, født i 1976.

Firmaets advokattjenester er typisk relatert til kjøp og salg av virksomheter, selskapsfinansiering og kapitalendringer samt aksjonær- og kontraktsforhold. Videre bistår vi både arbeidsgivere og arbeidstakere i spørsmål innen arbeidslivet, inkludert konflikthåndtering. I tillegg har vi særlig ekspertise innen verdipapirrett, investorbeskyttelse og forbrukervern på finansmarkedet. Selskapsrett, arbeidsrett og verdipapirrett er derfor virksomhetens kjerneområder.

Firmaet prosederer sivile saker for domstolene.

Om oss

Advokat Hjelseth har vært forretningsadvokat i privat praksis siden 1996, blant annet i firmaene Schjødt, Selmer og Kvale. Han har dessuten vært advokat i Oslo Børs’ juridiske avdeling og arbeidet i domstolen. Han har siden starten fulgt børs- og verdipapirretten i Norge tett og hatt utallige oppdrag innen Corporate Law og transaksjoner (M&A). Dette omfatter oppdrag knyttet til det juridiske rammeverket for verdipapirforetak («meglerhus») og andre finansielle aktører. Advokat Hjelseth har hatt flere oppdrag i tvistesaker både for meglerhus og for investorer.

Advokat Hjelseth har sterk interesse for eierskap, styrearbeid, korporative strukturer, organisasjon/ledelse og personlig utvikling.

Kompetanse

Arbeidsliv

Arbeidsliv Vi tilbyr arbeidsrettslig bistand  i saker om nedbemanning, oppsigelse og avskjed, ved virksomhetsoverdragelser, ved

Les mer »

Besøksadresse

Rull til toppen